Tuesday, October 17, 2006

گرده گل، موم و بره موم

همین امروز اگر زنبور عسل از بین برود هزاران نوع از گیاهان از بین خواهد رفت و از کجا معلوم که تمدن ما از بین برود- موریس مترلینگ

1 comment:

An God's slave said...

جرا وبلاگتو به روز نمی کنی؟بابا گردخاک گرفت!تکلیف تبادل لینک ما چی میشه؟